میدانید آخرین زنگ زندگیتان کی می خورد؟ | بلاگ

میدانید آخرین زنگ زندگیتان کی می خورد؟

تعرفه تبلیغات در سایت
سوالی که بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد. خدا کند آن روز که زنگ می خورد روی تخته سیاه قیامت، اسم ما را جز خوب ها بنویسند. خدا کند که حواسمان بوده باشد که زنگ های تفریح آنقدر در حیاط نمانده باشیم که زندگی را از یاد برده باشیم.

خدا کند که دفتر زندگی مان را زیبا جلد کرده باشیم و سعی ما بر این بوده باشد که نیکی ها و خوبی ها را در آن نقاشی کنیم و بدانیم که دفتر دنیا، چک نویسی بیش نیست؛ چرا که ترسیم عشق حقیقی در دفتر دیگر است.

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 20:46