میدانید آخرین زنگ زندگیتان کی می خورد؟

ساخت وبلاگ
چکیده : سوالی که بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد. خدا کند آن روز که آخرین زنگ می خورد روی تخته سیاه قی... با عنوان : میدانید آخرین زنگ زندگیتان کی می خورد؟ بخوانید :
سوالی که بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد. خدا کند آن روز که زنگ می خورد روی تخته سیاه قیامت، اسم ما را جز خوب ها بنویسند. خدا کند که حواسمان بوده باشد که زنگ های تفریح آنقدر در حیاط نمانده باشیم که زندگی را از یاد برده باشیم.

خدا کند که دفتر زندگی مان را زیبا جلد کرده باشیم و سعی ما بر این بوده باشد که نیکی ها و خوبی ها را در آن نقاشی کنیم و بدانیم که دفتر دنیا، چک نویسی بیش نیست؛ چرا که ترسیم عشق حقیقی در دفتر دیگر است.

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 20:46