گاهی لازم است.....

ساخت وبلاگ
چکیده : گاهی لازم است چشمانت را به روی همه چیز ببندی.... اشک هایت را پاک کنی... بپذیر که سرنوشتت را خودت میس... با عنوان : گاهی لازم است..... بخوانید :
است چشمانت را به روی همه چیز ببندی.... اشک هایت را پاک کنی...

بپذیر که سرنوشتت را خودت میسازی.... چشمانت را به روی این عشق های پوشالی ببند...

باورکن این روزها تنها که باشی شادتری...بعضی ها فقط می آیند، زخم میزنند و میروند کمی هم که شده به خودت بها بده.

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 20:46